Kompleksowa

obsługa informatyczna

 

małych

i średnich firm

 

Moduł wystawiania i ewidencji dokumentów zakupowych. Ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów

kasowych i magazynowych. Moduł obejmuje sporządzanie różnorodnych zestawień. Dokumenty zakupu wystawiane mogą być również w walutach obcych.