Kompleksowa

obsługa informatyczna

 

małych

i średnich firm

 

Moduł wystawiania i ewidencji dokumentów sprzedaży (także walutowych).

Automatyzuje fiskalizację i realizację polityki rabatowej opartej na cenniku sprzedaży, narzutów i marż - z możliwością zdefiniowania indywidualnych cenników dla poszczególnych Kontrahentów. Umożliwia tworzenie dodatkowych rodzajów dokumentów oraz własnych, konfigurowalnych zestawień. Moduł wyposażony jest również w funkcjonalność sprzedaży detalicznej.