Kompleksowa

obsługa informatyczna

 

małych

i średnich firm

 

Poznaj nas bliżej

Rozwiązania STORMSHIELD tworzone są przez firmę NETASQ, która w 1998 roku założyła, że optymalny poziom bezpieczeństwa zapewni integracja modułów działających na rynku, jako osobne rozwiązania zaproponowała własną technologię wiążąc zaporę sieciową z systemem IPS na poziomie jądra.

STORMSHIELD - opis modułów

Szczegółowy opis możliwości urządzeń STORMSHIELD

Wykaz modeli oraz parametrów z podziałem na wielkość obsługiwanej sieci