Kompleksowa

obsługa informatyczna

 

małych

i średnich firm

 

 QuickSTEP oferuje możliwość elastycznego dokumentowania dostaw i rozchodów - zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych

- w wielu magazynach. Stany magazynowe dają możliwość śledzenia powiązań indeksów z poszczególnymi dostawami i dokumentami magazynowymi. Możliwe jest generowanie wyceny zapasów według cen rzeczywistych i generowanie kartoteki ilościowo-wartościowej dla wybranych magazynów i rodzajów dokumentów. Indeksy - towarów, usług oraz zestawów - mogą być konstruowane w oparciu o dowolny format.